Valga Riigimaja

  • #Eesti
  • #Valga
  • #rekonstrueerimine
Valga Riigimaja

Asukoht

Kesk tn 12, Valga linn, Eesti

Pindala

4504 m2

Staatus

Valmis 2023

Arhitektuur ja sisearhitektuur

LUMIA ja studio ARGUS

Margit Aule, Laura Ojala, Karina Krestinov-Priddle, Liis Tarbe, Margit Argus ja Katariina Teigar

Tellija

Riigi Kinnisvara

Eriosad

Projekt O2

Ehitaja

Tartu Ehitus

Valga kohtu- ja riigimaja asub 20. sajandi alguses ehitatud muinsuskaitsealuses hoones, mis rekonstrueeriti energiatõhusaks büroomajaks kaasaegsete, moodsate ja mugavate töötingimustega.

Endine Valga Maavalitsuse hoone valmis 1917. aastal. Maja kavandas Riia arhitekt Wilhelm Rössler, kellega töötas kaasa üks olulisemaid Eesti Vabariigi esimese iseseisvusaja arhitekte Herbert Johanson. Tellijaks oli Saksa Laenu- ja Hoiupank, kellele lisaks tegutsesid hoones ärid ja kaitseväestaap. Hoone on stiilne näide juugendarhitektuurist, mida on täiendatud klassitsistlike detailidega.

Riigi Kinnisvara ja Rahandusministeeriumi eestvõttel rajatakse üle Eesti riigimaju, millest üks sooviti luua endisesse maavalitsuse hoonesse. Kliendi ja külalise jaoks peab riigimaja olema koht, kus on kerge ja mugav mitmete ametiasustustega suhelda. Seetõttu oli väljakutseks hoonesisese ruumiprogrammi väljatöötamine, kuna see peab vastama kõigile ligipääsetavuse nõuetele, arvestades ühtlasi asutuste eripäradega.

Lahendasime hoone planeeringu nii, et üldjuhul piirdub inimese visiit esimese korrusega, kuhu paigutasime mugavalt kõik vastuvõturuumid. Säilitatud on ajaloolise juugendarhitektuuri hõngu, külalist tervitab elegantne vestibüül, suursugusust loovad kiviplaatidega kaetud põrandad. Väärika sisearhitektuuriga harmoneerub moodne mugav mööbel.

Ülemistel korrustel töötavad riigiasutuste kontorid, majas tegutseb kokku 17 ametit. Mitmed ruumid on ristkasutatavad, et pinda optimaalselt jagada. Arhitektuurse lahenduse loomisel tuli arvestada rangete turvanõuetega, kuna riigimajas asub Tartu Maakohtu Valga kohtumaja. Seetõttu planeerisime eraldi liikumisteed otse kohtusaali. Kohturuumid on hea akustikaga, silmapaistvaks elemendiks on puidust riigivapid, mis on valminud käsitööna Eestis.

Ametnikele on loodud kvaliteetsed töö- ja puhkeruumid, kogu hoones vahetati välja aegunud tehnosüsteemid. Muinsuskaitsenõuete tõttu on hoones väga vähe seinu muudetud ja seinaavasid täidetud, mistõttu on tajutav ehitusaegne juugendarhitektuuri tunnetus. Säilitasime võimalikult palju olemasolevaid tarindeid ja detaile. Väärtuslikud leiud, nagu ajalooline metallvärav ning erinevad seina- ja laemaalingud on esinduslikult eksponeeritud.

Meediakajastus

Eelmine projekt

Põltsamaa loss

Järgmine projekt

Narva Alexandri kirik