LUMIA loob arhitektuuri

LUMIA asutamisega ühendasid Margit Aule ja Toomas Adrikorn oma 15-aastase töökogemuse moodsa kontekstuaalse arhitektuuri loomisel. Ruumis on alati potentsiaali arenguks, aega ja ruumi hoonetele ja uutele kasutusviisidele. Meie meeskond märkab ja kasutab seda.

LUMIA portfoolios on Eesti Arhitektide Liidu aastapreemia saanud Palverännumaja Vastseliinas, Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiaga tunnustatud Haapsalu linnus, Eesti suursaatkond Moskvas, Park Hotell Viljandi ja Fahle galeriitänav. Hiljuti said valmis Vallikraavi 14 kortermaja Tartus ja Argentiina restoran Tallinnas.

LUMIA loob arhitektuuri, mis suhestub kontekstiga ja kujundab uut konteksti. Käesolev hetk, minevik ja tulevik on meie jaoks üks kestev olemine. Ruum selles oli ja jääb. Globaliseeruvas maailmas on arhitektuur muutumas kõikjal ühetaoliseks ja lokaalsus kadumas. Meid huvitab, mis on juba olemas ja mis on kohalik, sest arhitektuurne identiteet kujuneb kultuurisfäärist, maastikust, kliimast ja ehitustraditsioonist.

Nime LUMIA tähendused on tõlgendusteks avatud, peegeldades ühisest visioonist ja väärtustest kantud loomingut.

Meeskond

Otsime LUMIASSE talente

Oleme avatud võtma oma ridadesse värskete ideedega kogenud talente. Pakume töökohta enam kui 5-aastase töökogemusega sisearhitektile ja disainer-arhitektile.

Kui tunned, et sobiksid meie meeskonda täiendama, saada oma CV ja porfoolio lumia@lumia.ee

Auhinnad