LUMIA loob arhitektuuri

LUMIA asutamisega ühendasid Margit Aule ja Toomas Adrikorn oma 15-aastase töökogemuse moodsa kontekstuaalse arhitektuuri loomisel. Ruumis on alati potentsiaali arenguks, aega ja ruumi hoonetele ja uutele kasutusviisidele. Meie meeskond märkab ja kasutab seda.

LUMIA portfoolios on Eesti Arhitektide Liidu aastapreemia saanud Palverännumaja Vastseliinas, Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiaga tunnustatud Haapsalu linnus, Eesti suursaatkond Moskvas, Park Hotell Viljandi ja Fahle galeriitänav. Hiljuti said valmis Vallikraavi 14 kortermaja Tartus ja Poska elamu Tallinnas.

LUMIA loob arhitektuuri, mis suhestub kontekstiga ja kujundab uut konteksti. Käesolev hetk, minevik ja tulevik on meie jaoks üks kestev olemine. Ruum selles oli ja jääb. Globaliseeruvas maailmas on arhitektuur muutumas kõikjal ühetaoliseks ja lokaalsus kadumas. Meid huvitab, mis on juba olemas ja mis on kohalik, sest arhitektuurne identiteet kujuneb kultuurisfäärist, maastikust, kliimast ja ehitustraditsioonist.

Nime LUMIA tähendused on tõlgendusteks avatud, peegeldades ühisest visioonist ja väärtustest kantud loomingut.

Lumia otsib sise-arhitekti

LUMIA otsib sisearhitekti, kes on huvitatud ruumi kui terviku kujundamisest arhitektide ja sisearhitektide tihedas koostöös.

Meeskond

Margit Aule
Margit Aule

Partner / volitatud arhitekt-ekspert (tase 8) / volitatud sisearhitekt (tase 7)

Eesti Arhitektide Liidu liige

+372 5669 0381

Auhinnad

 • Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali peapreemia 2023

  Põltsamaa loss
 • Muinsuskaitseameti aastaauhinna laureaat kategoorias "Aasta tegu"

  Põltsamaa loss
 • Tartu 2022. aasta parima ehitise konkursi miljööd väärtustava uue ärihoone preemia: Lootuse 2a elu- ja ärihoone

 • Tartu 2022. aasta parima ehitise konkursi rahva lemmiku preemia: Lootuse 2a elu- ja ärihoone

 • Muinsuskaitseameti aastapreemia laureaat kategoorias „Hästi restaureeritud mälestis"

  Poska elamu
 • Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia 2021 kategoorias „Vanast uus”

  Fahle galeriitänav
 • Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia 2021 kategoorias „Maastik ja hoone”

  Fahle galeriitänav
 • Euroopa aasta muuseumi auhind (EMYA) 2021: tunnustus eeskujuliku renoveerimise eest

  Haapsalu linnus
 • Tallinna muinsuskaitseauhind

  Noblessneri valukoda
 • Tallinna muinsuskaitseauhind

  Kai kunstikeskus
 • Eesti muuseumide aastaauhinnad: muuseumirott kategoorias „Aasta muuseumiarendus 2019”

  Haapsalu linnus
 • Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia 2019

  Park Hotell Viljandi
 • Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia 2019

  Haapsalu linnus, Park Hotell Viljandi, Eesti suursaatkond Moskvas
 • Muinsuskaitseameti aastapreemia laureaat kategoorias „Hästi restaureeritud mälestis"

  Haapsalu linnus
 • Muinsuskaitseameti aastapreemia laureaat kategoorias „Hästi restaureeritud mälestis"

  Noblessneri valukoda
 • Eesti Arhitektide Liidu arhitekti aastapreemia 2018

  Palverännumaja
 • Muinsuskaitseameti tunnustus kategoorias „Hästi kavandatud uusehitis ajaloolises keskkonnas”

  Palverännumaja
 • Muinsuskaitseameti tunnustus kategoorias „Hea projekt”

  Haapsalu linnus
 • Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia 2014–2015 parima ajaloolise interjööri eest

  Energia avastuskeskus
 • Eesti muuseumide aastaauhinnad: Muinsuskaitseameti ja Muuseuminõukogu muinsuskaitse komisjoni 2014. aasta eripreemia muuseum-kultuurimälestise restaureerimise eest

  Energia avastuskeskus
 • Eesti Kultuurkapitali sisearhitektuuri aastapreemia 2012

  Tartu Ülikooli muuseumi varakamber
 • Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali arhitektuurialase tegevuse aastapreemia 2011 linnainstallatsioonide festivali LIFT11 korraldamise eest

  LIFT11

Meediakajastus